alt text

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
I MATERIAŁOWA

Pracujemy nad tym w sposób zrównoważony.

Chcemy projektować produkty, którymi spełnimy wymagania dotyczące jakości, zrównoważenia i ekonomii. Szczególnie udanym przykładem jest profil MAXI-TEC®.

100 zakładów zapewnia efektywne gospodarowanie zasobami
Ministerstwo Środowiska, Klimatu i Gospodarki Energetycznej pracuje wspólnie z najważniejszymi stowarzyszeniami  segmentu gospodarki w Badenii-Wirtembergii nad znalezieniem 100 doskonałych przykładów, które były wzorem pracy i produkcji zgodnie z zasadami wydajności energetycznej i materiałowej. Firma Protektor dzięki swoim przyszłościowym metodom produkcji należy do tych 100 przykładów wydajności zasobów i jest uznawana za pionierów w branży metalowej w zakresie wydajności materiałowej, technologii produkcji i procesów, konstrukcji lekkich i technologii formowania.

MAXI-TEC® został wyróżniony - przez kraj związkowy i rząd federalny
Nasz profil systemowy MAXI-TEC® otrzymał nagrodę techniczną w dziedzinie gospodarki i ekologii kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, a w 2013 roku zdobył niemiecką nagrodę za wydajność surowców federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii. Profile MAXI-TEC® są wytwarzane bez odpadów. W ten sposób oszczędzamy zasoby i zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych.

Środowiskowa deklaracja produktu EPD
Instytut Budownictwa i Środowiska e. V. (IBU) wydał środowiskową deklarację produktu EPD dla profili MAXI-TEC®. EPD (Environmental Product Declaration) jest uznawana na arenie międzynarodowej i stanowi podstawę danych ekologicznej analizy budynku wg DIN EN 15978. Projektanci, architekci, branża handlowa i specjalistyczne przedsiębiorstwa mają dzięki EPD niezawodne narzędzie do oceny właściwości środowiskowych wyrobów budowlanych. Oceniane jest na przykład zrównoważone wykorzystanie zasobów oraz sposób oddziaływania budowli na środowisko, np. w ramach certyfikacji przez DNGB.

Członkostwo w DGNB
Protektor jest aktywnym członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Budownictwa (DGNB).

Dear user, for more than 100 years we have been working together to develop various problem solvers for modern building with profiles. To ensure that we can continue to supply the right profiles for your project in the future, we would like to know more about your visit to us. For this purpose we use guaranteed DSGVO-tested cookies which pass on your know-how to us and improve the future profile of Protektor. We are happy about your help and say thank you. The team of Protektor.

Configure AcceptImprintPrivacy Notes