Protektor fasadni profili: precizan završetak, višefunkcionalna zaštita

Protektor fasadni profili za ovješene ventilirane fasade.
S njima Vam olakšavamo formiranje bridova, fuga
završetaka i priključaka na prozore i vrata. Naši profili za prozračivanje krova i fasade
ispunjavaju zahtjeve za potrebno provjetravanje po DIN 4108 za krovišta
i po DIN 18516 za ventilirane fasade

Dosadne i sumorne fasade? Kako monotono ...

Bolje upotrijebiti Protektor fasadne profile od aluminija i PVC-a posebnih boja. Naše aluminiske profile isporučujemoplastificirane u čak u svim RAL bojama.

Time profitiraju Protektor fasadni profili:

  • Izgledaju sjajno
  • Smanjuju prodor vode, štite podkonstrukciju
  • Provjetravaju optimlno i efikasno
  • Odvode vlagu
  • Ne dopuštaju ulazak insekata u fasadu
  • Trake za fuge smanjuju razvoj buke
  • DIN 4108 poterbno provjetravanje za krovišta
    DIN 18516 poterbno provjetravanje za fasade

Protektor trake za fuge štite konstrukciju od vlage
Ove trake za fuge možete dobiti kao mekane tarke od PVC-aili EPDM trake Gdje? Ovdje!

Protektor fasadni profili štite od ozlijeda a objekt od vandalskog oštećenja
Naši profili ispunjavju smjernice za sprečavanje od ozlijeda. GUV-SR 2002 und BG / GUV-SR S 2 "Opremanje dječjih vrtića" inude prevenciju od vandalizma na objektima natrag na bazu podataka

Dear user, for more than 100 years we have been working together to develop various problem solvers for modern building with profiles. To ensure that we can continue to supply the right profiles for your project in the future, we would like to know more about your visit to us. For this purpose we use guaranteed DSGVO-tested cookies which pass on your know-how to us and improve the future profile of Protektor. We are happy about your help and say thank you. The team of Protektor.

Configure AcceptImprintPrivacy Notes